Политика за личните данни

БНП

Париба

**** ПАЗАРУВАЙ НА ИЗПЛАЩАНЕ С TBI PAY! ****

Вземи на изплащане стоката, която желаеш, веднага! Получаваш одобрение от 15 мин. до 2 часа, за срок от 3 до 36 месеца и за суми от 100 до 10 000 лв. За повече подробности виж линка по-долу!

Политика за личните данни

Политика за конфиденциалност, с цел защита личните данни на потребителите на 79.98.111.47:

Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нас. Личните данни са информация, която служи за Вашата индикация – име, адрес, електронен или пощенски адрес. ALLTIME.BG не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в случай, когато поръчвате от нас стоки или се абонирате за информационни бюлетини.
ALLTIME.BG ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. ALLTIME.BG няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на ALLTIME.BG са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на ALLTIME.BG за себе си. Ако обаче изберете да не споделяте тази информация с ALLTIME.BG, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта. Когато осъществявате достъп до интернет сайта на ALLTIME.BG, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице. Тя се използва с диагностична и статистическа цел, за поддръжка на функционалността на нашия сайт и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

ALLTIME.BG съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетни лица не трябва да предават лични данни на сайта на електронен магазин ALLTIME.BG без разрешението и знанието на своите родители или настойници. ALLTIME.BG няма да събира лични данни ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.
ALLTIME.BG не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за не поверителни и не представляващи предмет на права. При регистрирането си в ALLTIME.BG, всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Изборът на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на ALLTIME.BG, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.

Личните данни – три имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в ALLTIME.BG са под закрила на Закона за защита на личните данни.
Потребителите на ALLTIME.BG са съгласни с факта, че ALLTIME.BG и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация с която се идентифицира даден потребител – три имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителят желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското 
законодателство.

Всеки регистриран в ALLTIME.BG потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителят следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация, която е въвел при регистрацията си.